Tarkastus- ja suunnittelupalvelut

Kuntoarviot

 

Kuntoarvio on arvio, jonka tarkoitus on kertoa kiinteistön omistajalle rakennuksen sen hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

 

Kuntoarvioon liitetään pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma  koostuu kokonaisuudesta, jossa jo suoritetut ja tulevat korjaukset, havaitut vauriot ja muut korjaustarpeet on koostettu yhteen.

 

Kuntoarvio tulisi teettää säännöllisin väliajoin, jotta taloyhtiön hallitus ja osakkaat osaavat jaksottaa mahdolliset korjaustoimet ja niistä aiheutuneet kustannukset tasaisesti.

 

Rakennus arvioidaan pintapuolisella, aistinvaraisella tarkastuksella, rakenteita rikkomatta. Arvion laadinnassa hyödynnetään rakennuksen piirustuksia ja muita asiakirjoja, perehdytään jo suoritettuihin korjauksiin ja niistä tehtyihin asiakirjoihin, huoltokirjoihin ja huoltohistoriaan. Kuntoarvio suoritetaan julkaistujen voimassa olevien ohjeiden ja KH-korttien mukaisesti. Kuntoarviointiin osallistuu yleensä rakennus -LVI-ja sähkötekniikan asiantuntijat.

 

Kuntotarkastukset

 

Asunto- ja kiinteistökaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa kiinteistön kunnosta. Kuntotarkastus pitää sisällään varsinaisen tutkimuksen kohteessa ja kirjallisen raportin.

 

Kuntotarkastus suoritetaan KH 90-00394 suoritusohjeen mukaisesti. Tarkastus tehdään pintapuolisilla menetelmillä, rakenteita rikkomatta. Tarkastuksella pyritään selvittämään rakennuksen mahdolliset korjausta vaativat vauriot, virheet, puutteet ja vaurioriskit.

 

Tarjoan kuntotarkastusta kiinteistöjen ja asuntojen ostajille sekä myyjille, omistajille, isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille. Ammattitaidolla tehty kuntotarkastus helpottaa ja nopeuttaa asunnon myyntiä ja ostoa, kun kohteesta on saatavilla puolueetonta tietoa.

 

Korjaussuunnittelu ja valvontatyöt

 

Yrittäjällä on lähes 30 vuoden kokemus rakennusalan monipuolisista tehtävistä. Tarjoan osaamistani korjausrakentamisen suunnitteluun, konsultointiin ja valvontatöihin.

 

Kokemusta on myös sisäilma-asioiden hoitamisesta ja niihin liittyvistä korjaustöiden suunnittelusta ja valvonnasta. Kysy rohkeasti lisää!