Pohjatutkimukset

Pohjatutkimukset (maaperätutkimukset)

 

Pohjatutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennuspaikan maaperäolosuhteet niin, että aiotun rakennuksen perustaminen ja tarvittavat pohjarakennustyöt voidaan luotettavasti suunnitella ja turvallisesti toteuttaa. 

 

Pohjatutkimus pitää sisällään rakennuspaikalla tehtävät maastotyöt ja kirjallisen maaperäselvityksen/perustamistapalausunnon. Maastotyöt tehdään tela-alustaisella monitoimikairalla KN 1000. Rakennusalueella tutkitaan maaperää kairaamalla useita tutkimusreikiä ja ottamalla tarvittaessa maanäytteitä. Kirjallinen selvitys pitää sisällään tiedon rakennuspaikan pohjaolosuhteista, terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja muista tarvittavista toimenpiteistä.